Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімі

"Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 983 қаулысы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1300000983
Добавлено: 
12.02.2015 - 05:00
Последние изменения: 
12.02.2015 - 05:00