Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімі

"Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 983 қаулысы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1300000983