Барынша талап етілетін көрсетілетін мемлекеттік қызметтер

2017 жылы көрсетілген мемлекеттік қызметтер
Мемлекеттік қызметтің атауы
Көрсетілген қызметтердің жалпы саны
1
Ауыл шаруашылығы жануарларын ветеринариялық паспорт бере отырып бiрдейлендіруді жүргiзу
60 945
2
Ветеринариялық анықтамалар беру
2487