Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы ақпарат

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы ақпарат
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің саны
108
Халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер саны
32
Қағаз және (немесе) электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің саны
Қағаз нысанда 48
Электрондық нысанда 53
Добавлено: 
22.04.2015 - 05:00
Последние изменения: 
22.04.2015 - 05:00