Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі көрсетілетін қызметті алушылардың шағымдары туралы ақпарат

Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі көрсетілетін қызметті алушылардың шағымдары туралы ақпарат
Өтінішберушітуралымәлімет
Шағымныңмазмұны
Шағымдықарастырғанжәне (немесе) шешімқабылдаған орган (ұйым)
Қарастырғанкүні
Шағымдықарастырунәтижесібойыншақұжаттың
Қабылданғаншешім
Қабылданғаншешімдіқайтақарастырутуралымәлімет
1
2
3
4
5
6
7
Добавлено: 
30.04.2015 - 05:00
Последние изменения: 
30.04.2015 - 05:00