Мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша ЖАО қызметінің тиімділігін бағалаудың нәтижелері

Ақтөбе облысының жергілікті атқарушы органдары "Б" корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау әдістемесін бекіту туралы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18C0005900
Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің қызметін бағалаудың кейбір мәселелері туралы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800016299