Ереже

«Мұғалжар ауданы әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесі туралы
ЕРЕЖЕ
Аудан әкімінің 2006 жылғы
«8» маусым № 202 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН
1 тарау. Жалпы ережелер
1. «Мұғалжар ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - аппарат) Қазақстан Республикасы заңдарымен бекітілген тәртіпте құрылған мемлекеттік басқару және бақылау функцияларын жүргізетін мемлекеттік орган болып табылады.
2. Аппарат өз қызметін Қазақстан Республикасы Коституциясына және Заңдарына, Қазақстан Республикасы Президенті, Үкіметінің актілеріне, облыс әкімдігінің, әкімінің актілеріне, басқа да нормативтік құқықытық актілерге, сол сияқты осы ережеге сәйкес жүзеге асырады.
3. Аппарат заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы жазылған елтаңбалық мөрлері мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ заңнамаға сәйкес Қазақстан республикасы қаржы министрлігінің қазынашылық Комитеті органдарында шоттары болады.
Аппарат азаматтық-құқықтық қарым-қатынастарға жеке өзінің атынан шығады.
4. Аппарат өз құзырының шегінде, заңнамамен белгіленген тәртіпте өкімдер мен шешімдер түрінде тиісті аумақта міндетті күші бар актілер шығарады.
5. Аппараттың құрылтайшысы облыс әкімдігі болып табылады. Аппараттың құрылтайшысы облыс әкімдігі болып табылады. Аппараттың құрылтайлық құжаттары осы Ереже болып табылады.
6. Аппарат қызметін қаржыландыру аудандық бюджет қаражаттары есібінен жүзеге асырылады.
7. Аппараттың штаттық санының лимиті аудан әкімдігінің аудан бюджеті есебінен ұсталатын қызметкерлердің еңбекақысын қаржыландырудың Үкіметпен бекітілген бірыңғай жүйесіне сәйкес анықталып, бекітіледі.
8. Аппараттың штаттық кестесі аудан әкімімен штаттық сан мен еңбекақы қоры лимитінің шегінде бекітіледі.
9. Аппараттың мемлекеттік тілдегі толық атауы – «Мұғалжар ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі. Орыс тіліндегі толық атауы – государственное учереждение «Аппарат акима Мугалжарского района».
10. Аппараттың заңды мекен-жайы: инд. 030700, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қ-сы, Гагарин көшесі, 6.
2 тарау. Функциялары, негізгі міндеттер және құқықтары
11. Аппарат Қазақстан Республикасы Заңдарымен белгіленген функциялары (міндеттерді) жүзеге асырады.
12. Аппараттың негізгі міндеттері:
1) Қазақстан Республикасының заңдарымен, егер аппарат қызметі осындай актілермен реттелетін болса;
2) аппаратты құру туралы актімен (қаулымен);
3) мемлекеттік мекеме туралы Ережемен анықталады.
13. Мемлекеттік мекеменің (Аппараттың) құқықтары болып мемлекеттік органның негізгі міндеттері мен функцияларын жүзеге асыруға қажетті, заң актілеріне, Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес құқықтар белгіленеді.
3 тарау. Аппараттың мүлкі
14. Аппараттың жедел басқару құқығында дербес мүлкі бар. Аппарттың мүлкі оған мемлекет берген мүліктің есебінен қалыптасады және негізгі қорлар мен айналымдағы қаржыдан, сондай-ақ құны баланста көрсетілген басқа да мүліктен тұрады. Аппарат өзіне бекітілген мүлікті өз бетінше оқшаулауға немесе басқа жолмен иелік етуге құқығы жоқ. Мүліктің иесі Мұғалжар ауданының әкімдігі болып табылады.
4 тарау. Аппараттың қызметін ұйымдастыру
15. Аппаратты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес аудан әкімімен қызметке тағайындалатын және қызметінен босатылатын аппарат басшысы басқарады.
16. Аппарат басшысы лауазымды тұлға болып табылады және мемлекеттік органдар, ұйымдар және азаматтар қарым-қатынасқа сенімхатсыз түсе алады.
17. Аппарат басшысы жұмысын ұйымдастырып басқарады және Аппаратқа жүктелген міндеттердің орындалуына және қызметтерінің іске асырылуына жауапты.
18. Осы мақсатта аппарат басшысы:
1) Аппарат қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін анықтайды;
2) Аппарат кадрларын таңдау мен тағайындау жөніндегі жұмысты іске асырады, Аппарат қызметкерлерін бас және жетекші мамандарды қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;
3) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Аппарат қызметкерлерін ынталандырады және тәртіптік жаза қолданады;
4) Барлық мемлекеттік органдар мен басқа да ұйымдарда Аппарат атынан сөйлей алады;
5) Аппарат қызметкерлерінің функционалдық міндеттерін бекітеді;
6) азаматтардың арыз, шағым, өтініштерін қарайды, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қрғауға шаралар алады;
7) әкімдікке тиісті мәслихат бекіту үшін аппарат әкімгер болып табылатын бюджеттік бағдарламаларды әзірлейді және ұсынады;
8) жергілікті бюджетті бекітуге (нақтылауда) аудандық мәслихат сессиясының жұмысына қатысады;
9) аппарат қызметкерлерінің кәсіби дайындығын, мемлекеттік қызметтегі және кадрлық саясаттың жағдайына талдау жасау;
10) әкімге кадрлерді іріктеу жөнінде ұсыныс жасау;
11) аудан әкімінің қарамағындағы лауазымдарға карлар резрвін қалыптастыру;
12) лауазымға тағайындалған және босатылған қызметкерлердің жеке істерін жүргізу барысында материалдар рәсімдеу, олардың қызметтік тізіміне қажетті белгілер енгізу;
13) мемлекеттік қызметтегі кадрлардың мамандығы жетілдіруді және қайта даярлауды ұйымдастыру;
14) аппарат қызметкерлерінің аттестациялауын ұйымдастыру және өткізу;
15) ішкі саясаттың жағдайын, лауазымды тұлғалардың және мемлекеттік емес органдардың жұмыстарын, қоғамдық пікірді зерделеу. Аудан әкімімен немес оның тікелей басшылығымен шешілетін мәселелерді анықтау;
16) аппараттың құрылым бөлімдерінде орындау тәртібінің жағдайына талдау жасау;
17) ішкі саясат туралы сұрақтар бойынша аудан әкіміне ақпаратты өңдеу және ақпараттық-талдау материалдармен қамтамасыз ету;
18) азаматтарды қабылдауды ұйымдастыру;
19) келіп түскен құжаттарға талдау жасау;
20) тиісті мемлекеттік органдарға, мекемелерге және лауазымды тұлғаларға аудан әкімінің кеңесінің, әкімдік отырыс құжаттарын, аудан әкімінің актілерін тарату;
21) аудан әкімінің қатысуымен өткізілетін кеңестердің, әкімдік отырыстардың қаулыларын, хаттамаларының, аудан әкімінің шешімдерінің, өкімдерінің, аппарат басшысы бұйрықтарының жиынтықтарын дайындау;
22) архивтік бағалы құжаттардың, осыған қажетті материалдарды және түпқұжаттарының сақталуын қамтамасыз ету;
23) құжаттардың уақытылы орындалуын тексеріп, бақылау жүргізу;
24) Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларына сәйкес аудан әкіміне тікелей бағынатын мемлекеттік органдарды құруға, қысқартуға немесе қайта ұйымдастыруға ұсыныс енгізеді;
25) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.
5 тарау. Аппаратты қайта құру және тарату
19. Аппаратты қайта құру мен тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Аппарат таратылғаннан кейін мүлік, мүлік иесіне ауысады.
«Мұғалжар ауданы әкімі аппараты» ММ ұйымдастыру, құқықтық және кадрлармен жұмыс бөлімі
Бөлімнің Ережесі:
1.«Ұйымдастыру, құқықытық және кадрлармен жұмыс бөлімі» аудан әкімі аппаратының құрылымдық бөлімі болып табылады.
2. Бөлімнің қызметі Қазақстан Республикасының Конституциясымен, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Заңымен, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен, аудан әкімі аппараты туралы Ережемен және Регламентпен реттеледі.
3.Бөлім аудан әкімі аппаратының басшысының жалпы басшылығымен жұмыс жасайды.
Бөлімнің негізгі міндеттері мен жұмыс бағыттары:
Бөлім әкімнің қызметін ұйымдастыру, құқықтық және кадрлық жұмысын қамтамасыз етуін жүзеге асырады.
Әкімнің, аппарат басшысының іс қағаздарын жүргізу мен әкімдікке келіп түсетін хат-хабарларды өңдеу Қазақстан Республикасының «Әкімшілік ресімдер туралы», «Нормативтік актілер туралы» Заңдарының және өзге де нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
Бөлім әкімнің, әкімдіктің, аппарат басшысының қарауына енгізілген актілер, хаттар жобаларының өтуін белгіленген тәртіпте сақталуын қамтамасыз етеді.
Аудан әкімі аппаратының ұйымдастыру, құқықтық және кадрлармен жұмыс бөлімінің құрылымын бөлім меңгерушісі, кадр сұрақтары жөніндегі 1 бас маман, 1 бас маман-заңгер және ұйымдастыру сұрақтары жөніндегі 1 бас маман құрайды.
«Мұғалжар ауданы әкімі аппараты» ММ ақпараттық технологиялар және мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бақылау бөлімі
І. Жалпы ережелер
1. Ақпараттық технологиялар және мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бақылау бөлімі (бұдан әрі – Бөлім) «Мұғалжар ауданы әкімі аппараты» ММ (бұдан әрі – Аппарат) құрылымдық бөлімшесі болып табылады.
2. Бөлім өз қызметінде Қазақстан Республикасы Конситуциясын, Қазақстан Республикасы Үкіметі және Президенттің нормативтік-құқықтық актілерін, Қазақстан Республикасының заңдарын, облыс әкімдігінің қаулыларын, облыс әкімі аппаратының туралы ережесін мен регламентін сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.
3. Бөлімнің құрылымы мен штаттық саны Аппараттың штаттық кестесіне сәйкес анықталады.
4. Бөлім құрамына кіретін құрылымдық бөлімшелер жоқ.
ІІ. Бөлімнің негізгі міндеттері, функциялары мен құқықтары
5. Бөлім міндеті мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру бөлігінде, ақпараттандыру аясында мемлекеттік саясатын жүзеге асыру болып табылады.
Осы міндетті жүзеге асыру үшін Бөлімге келесі функциялар жүктеледі:
1) «Электрондық әкімдік» ақпараттық жүйесін енгізу бойынша жұмысын үйлестіру;
2) жергілікті атқарушы органдарда бірегей электрондық құжат айналымы жүйесін енгізу бойынша жұмысын үйлестіру;
3) Мұғалжар ауданы әкімі аппаратында мемлекеттік органдардың Интранет-порталын енгізу бойынша жұмысын үйлестіру;
4) жергілікті атқарушы органдарда халыққа қызмет көрсету орталқтары үшін ықпалдастырылған ақпараттық жүйесін енгізу бойынша жұмысын үйлестіру;
5) жергілікті атқарушы органдарда электрондық мемлекеттік қызметтерді енгізу бойынша жұмысын үйлестіру;
6) жергілікті атқарушы органдарға Қазақстан Республикасы Заңдарын орындауда, электрондық мемлекеттік қызметтерді енгізу бойынша Президенттің Жарлықтарын, өкімдерін, Республика Үкіметінің қаулыларын, аудан әкімінің өкімдері мен шешімдерін іске асыруда тәжірибелік көмек көрсету.
6. Бөлім міндеті «Мемлекеттік қызметтерді көрсету» бағыты бойынша жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізу болып табылады.
Осы міндетті жүзеге асыру үшін Бөлімге келесі функциялар жүктеледі:
1) «Мемлекеттік қызметтерді көрсету» бағыты бойынша бағалау жүргізу үшін өткен жылдың қорытрындысы бойынша атқарушы органдардан есептік ақпаратты жинауды жүзеге асырады;
2) бағаланатын атқарушы органдардың есептік ақпараттарында бар мәліметтерді қайта тексеруін қамтамасыз ету;
3) атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік қызметтердің есептік ақпараттарын жоғары тұрған органға ұсыну.
7. Бөлім міндеті мемлекеттік қызметтер сапасын жақсарту бойынша жұмысын ұйымдастыру болып табылады.
Осы міндетті жүзеге асыру үшін Бөлімге келесі функциялар жүктеледі:
1) жергілікті атқарушы органдармен мемлекеттік қызметтер көрсету стандарттарының сақталуын бақылауды жүзеге асыру;
2) мемлекеттік қызметтерді көрсететін жергілікті атқарушы органдарға мемлекеттік қызметтер көрсету барысын, нәтижесін жақсарту бөлігінде әдістемелік көмек көрсету мақсатында семинарлар өткізу.
3) ХҚО ЫАЖ арқылы көрсетілетін мемлекеттік қызметтерге мониторинг жүргізу;
8. Бөлімнің құқығы мен міндеттері:
1) жоғарғы тұрған мемлекеттік органдардың сәйкес бөлімдерімен, орталық атқарушы органдардың аумақтық бөлімшелерінің, облыстық, қалалық және аудандық мемлекеттік басқару органдарының сәйкес бөлімдерімен және қоғамдық бірлестіктермен облыстың мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын сақталу сұрақтары бойынша өзара бірлесіп, іс-қимыл жасау;
2) мемлекеттік органдар мен лауазымдық тұлғалардан қажетті мәліметтер мен ақпараттарға, құжаттарға сұраныс жасап, алу;
3) мемлекеттік органдардың лауазымдық тұлғаларын жинақтау талдау материалдарды дайындау жұмысына тарту;
4) орталық атқарушы органдардың аумақтық бөлімшелерінің, облыстық, қалалық және аудандық мемлекеттік органдарының алқа мәжілістеріне, кеңестеріне қатысу;
5) белгіленген тәртіп бойынша өз құзыретіне жататын мәселелер бойынша атқарушы билік органдардың басшылары мен мамандарын қатыстырып, мәжілістер өткізу;
6) Аудандағы жағдай туралы толық және өз мерзімінде ақпараттандырып отыру және аудан әкімінің шешімдерін орындау, оған бақылау жүргізу мақсатында:
а) аудандық мемлекеттік органдардың басшыларына және аудан әкімі аппаратының бөлімдеріне;
б) Қалалар мен акуылдық округ әкімдеріне тапсырмалар беруге құқылы.
ІІІ. Бөлімнің қызметін ұйымдастыру
9. Бөлім Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне, Президентiнiң актiлерiне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес өзiнiң негiзгi мiндеттерi мен функцияларын iске асыру үшiн қажеттi өкiлеттiктердi иеленедi.
10. Бөлімді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын меңгеруші басқарады.
11. Бөлім меңгерушісі:
1) Бөлім қызметiне жалпы басшылықты жүзеге асырады және Бөлімге жүктелген мiндеттердiң орындалуы мен оның өз функцияларын жүзеге асыруы үшiн дербес жауапты болады;
2) Бөлім қызметкерлері арасында функционалдық мiндеттері мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
3) Бөлімдегі іс жүргізуді, ұйымдастыру ережелерін сақтауды, тиісінше орындаушылық тәртіпті қамтамасыз етеді;
4) Аппарат басшысына:
Бөлім қызметкерлерін жазалау және мадақтау туралы;
Бөлім құрылымы мен штаттық кестесi бойынша ұсыныс береді;
5) өз құзыреті шегіндегі құжаттарға бұрыштама қойып, қол қояды.
«Мұғалжар ауданы әкімі аппараты» ММ құжаттамалық қамтамасыз ету және қаржы-шаруашылық бөлімі
Бөлімнің Ережесі:
1.«Құжаттамалық қамтамасыз ету және қаржы-шаруашылық бөлімі» аудан әкімі аппаратының құрылымдық бөлімі болып табылады.
2.Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының Заңдары мен кодекстері, Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің нормативтік-құқықтық актілері, облыс әкімдігінің, аудан әкімнің және аудан әкімдігінің актілері, аудан әкімі аппараты туралы Ереже бөлімнің қызметін айқындайтын негіз қалаушы құжаттар болып табылады.
3.Бөлім аудан әкімі аппаратының басшысының жалпы басшылығымен жұмыс жасайды.
Бөлімнің негізгі міндеттері мен жұмыс бағыттары:
Бөлім мынадай функцияларды жүзеге асырады:
1)құжаттаудың, құжаттармен жұмыс істеуді ұйымдастырудың және құжаттардың, тапсырмалардың орындау мерзімін бақылаудың бірыңғай тәртібін қамтамасыз ету;
2)аудан әкімі аппаратында құжаттармен жұмыстын үлгілері мен әдістерін жетілдіру;
3)құжаттаманы басқару және олардың бақылауды жетілдіру жөнінде басшылыққа ұсыныстар енгізу;
4)іс-жүргізу жөніндегі ережелерді және құжаттамалау және құжаттаманы басқару жөніндегі нормативтік-әдістемелік құжаттарды әзірлеу;
5)Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметі актілерінің, Қазақстан Республикасы Президенті әкімшілігінен, Премьер-Министр Кеңсесінен, Парламенттен, облыс әкімдігінен және басқа да орталық және жергілікті атқарушы органдардан келіп түскен құжаттардың, сонымен қатар кеңестерде, кездесулерде облыс әкімі, аудан әкімі берген тапсырмалардың орындалу мерзіміне байланысты, ақпараттардың уақытында түсуін және тиісті жерге тапсырылғанын қадағалау, орындалған құжаттарды бақылаудан алынуын ұйымдастыру;
6) аудан әкімі аппаратының іс номенклатурасын жасау, материалдарды мемлекеттік сақтауға бергенге дейін сақтауды қамтамасыз ету;
7)аудан әкімдігі отырыстарының жұмысын жүргізу, хаттамалау және материалдарды тарату;
8)аудан әкімінің, аудан әкімдігінің актілерін (өкім, шешім, қаулы) тіркеу және тарату жұмыстарын ұйымдастыру;
9)жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін есепке алу, оларды қарау және аудан әкімінің азаматтарды қабылдауын ұйымдастыру;
10)бөлім бойынша анықтамалық-ақпараттық материалдарды әзірлеу;
11)құжаттармен жұмысты ұйымдастыруда жергілікті атқарушы органдарға, құрылымдық бөлімшелерге, қала және ауылдық округ әкімдерінің аппараттарына практикалық және әдістемелік көмек көрсету, іс жүргізу, құжаттану және орындалуын бақылау мәселелері жөнінде тексерулер ұйымдастыру;
12)құпия іс жүргізуді ұйымдастыру және жүргізу, құпия істер номенклатурасын әзірлеу, істерді дұрыс жүргізілуін және сақталуын бақылау функцияларын жүзеге асыру;
13)аудан әкімі аппараты бойынша бухгалтерлік есеп-қисап жұмыстарын жүргізу;
14)аудан әкімі аппараты қызметкерлерінің айлық еңбекақыларын уақытылы беруді қамтамасыз ету;
15)аудан әкімі аппаратында негізгі материалдық құндылықтарын есепке алып, түгелдеу және оларды инвентаризациялау жұмыстарын жүргізу;
16)аудан әкімі аппаратын қажетті кеңсе заттармен және баланстағы немесе басқа заңмен белгіленген тәртіп бойынша автокөліктерді жанар-жағармаймен қамтамасыз ету, автокөлік жүргізушілерінің жұмысын ұйымдастыру;
17)аудан әкімі аппараты бойынша мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру;
18)аудан әкімі аппаратының балансында тұрған ғимараттарды жөндеуден өткізу жөнінде аудан әкіміне ұсыныс беріп, жұмысты жүргізу;
19)аудан әкімі аппаратының шаруашылық жұмыстарын атқаратын техникалық қызметкерлерге қадағалау және олардың жұмысын ұйымдастыру;
20)аудан әкімі аппаратының ғимаратында судың, электр қуатының үнемді пайдалануына тиісті шаралар қолдану, ғимарат айналасында тазалықты қамтамасыз ету, абаттандыру, жасылдандыру және көріктендіру жұмыстарын ұйымдастыру;
21)аудан бойынша табиғи және техногендік төтенше жағдайларды жою және алдын алу жұмыстарын ұйымдастыру жұмыстарын жүргізу;
22)әскери-жұмылдыру жұмыстарын ұйымдастыру;
23)аудан әкімі аппаратының ұйымдастыруымен өткізілген және өткізілетін іс- шаралардың қызметіне қатысты бейне, фото және басылымдар материалдарын жинақтау, жаңа технологиялық құрылғылармен көріктендіру.