Инвестиционные возможности региона

ИНВЕСТИЦИЯ. Аталған кезеңдегі аймақтың негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 41 194,1 млн. теңгені құрап, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғандағы деңгейі 27,4 пайызға дейін төмендеген. Бұған, былтырғы жылдың есепті кезеңі ішіндегі «КазТрансГазАймақ» АҚ мен «КазГеоруд» ЖШС есебінен атап айтқанда, газ құрылымы құрылысы (АГРС) мен кен орындарын барлау жұмыстарының жүргізілуі есебінен жол берілген және осы төмендеген деңгейлерге мерзімді қол жеткізу биылғы жылдың аяғына дейін толығымен қамтамасыз етілетіндігі көзделініп отыр.
Негізгі капиталға тартылған инвестициялар мөлшерінің игерілуі /млн.теңге/
Көрсеткіштер атауы
өлшем
бірлігі
қаңтар-тамыз
2017 ж.
қаңтар-тамыз
2018ж.
орындалу пайызы, %
Негізгі капиталға салынған инвестициялар
млн. тенге
56 741,1
41 194,1
72,6